پیری زودرس در کودکان

توجه: بیماری دیگری نیز هست که فرد بزرگسال می شود ولی قد و ظاهرش کاملا مانند کودکان است. برای مثال به این لینک توجه کنید.(اینجا کلیک کنید) پیری زودرس در … ادامه مطلب