سرویس‌های گوگل برای مدتی از دسترس خارج شد

بیشتر سرویس‌های گوگل صبح روز دوشنبه برای مدتی از دسترس خارج شدند و با وجود اینکه پس از گذشت یک ساعت برخی از این سرویس‌ها دوباره بازیابی شده‌اند اما همچنان … ادامه مطلب