بوئینگ ۷۳۷

بوئینگ ۷۳۷ در سال ۱۹۶۴ بوئینگ  در حال تولید هواپیمای موفق بوئینگ ۷۲۷ بود که باب جدید در هواپیما های  تجاری  باز کرد ولی بسیاری از خطوط هوایی امریکا و … ادامه مطلب