درخشش ۵۰۰۰ کهکشان باستانی در یک تصویر

در تصویری که به تازگی از تلسکوپ فضایی “هابل” منتشر شده است، هزاران کهکشان اولیه در دوردست در اشکال و اندازه‌های مختلف در نور فروسرخ می‌درخشند. به گزارش ایسنا و … ادامه مطلب

شناسایی یک منظومه ستاره‌ای در فاصله ۵۰۰۰ سال نوری از زمین

ستاره‌شناسان آلمانی با کمک دو تلسکوپ که در اسپانیا قرار دارند، توانستند یک منظومه ستاره‌ای را در فاصله ۵۰۰۰ سال نوری از زمین مشاهده کنند. به گزارش ایسنا و به … ادامه مطلب