کشف ۳۶۶ سیاره فراخورشیدی جدید

ستاره‌شناسان دانشگاه کالیفرنیا، لس‌انجلس موفق به کشف ۳۶۶ سیاره فراخورشیدی جدید شده‌اند. به گزارش ایسنا و به نقل از فیز، کشف بزرگ آنها تا حد زیادی به لطف الگوریتم ساخته … ادامه مطلب

کشف احتمالی ۳۶۶ سیاره فراخورشیدی جدید!

ستاره‌شناسان دانشگاه کالیفرنیا، لس‌انجلس موفق به کشف ۳۶۶ سیاره فراخورشیدی جدید شده‌اند. به گزارش ایسنا و به نقل از فیز، کشف بزرگ آنها تا حد زیادی به لطف الگوریتم ساخته … ادامه مطلب