اتصال دو اتم از فاصله ۳۳ کیلومتری

پژوهشگران آلمانی درهم‌تنیدگی کوانتومی دو اتم را از فاصله ۳۳ کیلومتری که با فیبر نوری به یکدیگر متصل شده بودند، نشان دادند. چنین فاصله‌ای، رکورد جدیدی برای این نوع ارتباط … ادامه مطلب