تپش یک مینی‌قلب آزمایشگاهی مانند یک جنین ۲۵ روزه

دانشمندان توانسته‌اند یک قلب کوچک آزمایشگاهی ایجاد کنند که سلول‌های آن مانند سلول‌های رویان(جنین) به شکل خودکار سازمان می‌یابد و مانند قلب یک جنین ۲۵ روزه می‌تپد. به گزارش ایسنا … ادامه مطلب