انجام تست کرونا در چین تنها در ۲۲ ثانیه!

اخیرا گروهی از محققان دانشگاه شانگهای چین رباتی ساخته‌اند که عملیات جمع آوری نمونه اسید نوکلئیک و سواب گلو را تنها در ۲۲ ثانیه انجام می‌دهد. به گزارش ایسنا و … ادامه مطلب