یک بیماری که بزرگسالان اندازه و شکل کودکان را دارند.

یک دختر چینی که دارای یک مشکل پزشکی نادر است – علی رغم ۱۹ ساله بودن – ظاهر کودک را دارد. زنگ یوشان در ژوئن سال ۱۹۹۴ در شهرستان هوژو … ادامه مطلب