کشف سیاره نهم و رفتارهای مرموزش

تلسکوپ فضایی هابل ناسا جهانی را کشف کرد که مانند «سیاره نهمی» که مدت‌ها انتظارش بود به گونه‌ای مرموز رفتار می‌کند. برای سال‌ها، برخی از پژوهشگران معتقد بودند که سیاره کشف … ادامه مطلب