عملکرد رایانش کوانتومی IBM دو برابر شد

عملکرد رایانش کوانتومی IBM دو برابر شد IBM موفق شد تا حجم کوانتومی ۶۴ را ثبت کند و نشان دهد در این زمینه نسبت به رقبا پیشی گرفته است. این … ادامه مطلب