جنگنده چند منظوره رافال

در دهه 1970 نیروی هوایی و دریایی فرانسه نیاز به یک جنگنده چند منظوره  نسل جدید داشت. در سال 1975 قرار شد هر دو نیرو  نیازمندی های خود را با … ادامه مطلب