عکس های سلفی می توانند نمایانگر بیماری‌های قلبی افراد باشند

عکس های سلفی می توانند نمایانگر بیماری‌های قلبی افراد باشند پژوهشگران اروپایی در تحقیقات اخیر خود متوجه شدند از طریق عکس‌های سلفی افراد می‌توان وجود بیماری های قلبی در آن … ادامه مطلب