چشم؛‌ دریچه‌ای برای تشخیص بسیاری از بیماری‌ها

معاینه چشم‌ها علاوه بر سنجش وضعیت بینایی می‌تواند در مورد احتمال وجود برخی از بیماری‌ها هشدار دهد. به گزارش ایسنا، چشم‌ها تصویر زنده‌ای را از فعالیت رگ‌های خونی، اعصاب و … ادامه مطلب

تشخیص نحوه سازگاری با بیماری‌ها توسط هوش مصنوعی

در فرآیند انتخاب طبیعی، جهش‌های مفید ژن از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شوند تا بر ژنوم‌های ما غالب شوند و ایمنی در برابر عوامل بیماری‌زا ایجاد کنند. به گزارش … ادامه مطلب