امید به درمان چاقی با کشف منبع سلول چربی قهوه‌ای و بژ

کشف منبع سلول‌های چربی قهوه‌ای گرفته شده از سلول‌های بیان کننده ژن گیرنده “Trpv1” ‌که در تصویر به رنگ سبز دیده می‌شود، مسیرهای جدید و جالب توجهی را برای درمان … ادامه مطلب