انتشار غیرمنتظره تمامی اسناد سازمان سیا درباره بشقابهای پرنده

  انتشار غیرمنتظره تمامی اسناد سازمان سیا درباره بشقاب‌پرنده‌ها   تمامی اسناد سیا درباره اشیاء پرنده ناشناس، اکنون برای پیاده‌سازی در دسترس عموم قرار گرفته است. به گزارش ایندیپندنت، تارنمای … ادامه مطلب