افزایش کارایی مزارع بادی با توربین‌های عمودی

یک مطالعه جدید نشان داده است که توربین‌های عمودی نسبت به توربین‌های بادی سنتی کارایی بیشتری دارند. به گزارش ایسنا و به نقل از آی‌ای، باد از همه طرف ما … ادامه مطلب