علم در مقابله با دیابت کجا ایستاده است؟

پژوهشگران و متخصصان سعی دارند تا با پیشرفت‌ پیرامون تشخیص و درمان دیابت، راه‌های جدیدی برای مقابله و کنترل این بیماری ارائه دهند. به گزارش ایسنا، پژوهش‌های علمی پیرامون دیابت … ادامه مطلب