انسان‌های اولیه مانند خرس‌ها به خواب زمستانی می‌رفته‌اند!

نتایج یک مطالعه جدید می‌گوید انسان‌های اولیه احتمالا مانند خرس‌ها به خواب زمستانی می‌رفته‌اند. به گزارش ایسنا و به نقل از آی ای، بسیاری از پستانداران روی زمین توانایی خواب … ادامه مطلب