مهمترین اختراعات دوران انقلاب صنعتی که جهان را تغییر دادند

اواسط دهه‌ی ۱۷۰۰ میلادی تا اواسط دهه‌ی ۱۸۰۰ میلادی یکی از بهترین دوره‌های زمانی برای پپیشرفت تکنولوژی و تغییرات اجتماعی بوده است. به گزارش ایسنا، انقلاب صنعتی دوره ای از … ادامه مطلب