آشنایی با رشته مهندسی مدیریت اجرایی

آشنایی با رشته مهندسی مدیریت اجرایی مهندسی مدیریت اجرایی با هدف بسط و توسعه دانش دانشجویان در زمینه ی مهندسی به واسطه ارائه دوره های آموزشی مرتبط با اصول مختلف … ادامه مطلب