پس از ۳ شکست، موشک “آسترا” به مدار رسید

استارتاپ فضایی “آسترا”(Astra) پس از یک روز تاخیر موفق به ارسال موشک به سمت مدار زمین شد. به گزارش ایسنا، این شرکت قرار بود در صبح روز جمعه ۱۹ نوامبر … ادامه مطلب

شکست موشک “آسترا” در آزمایش نظامی آمریکا

موشک “LV۰۰۰۶” ساخته استارتاپ فضایی “آسترا” قبل از حرکت به سمت آسمان به پهلو خم و موجب شد این پرتاب دقایقی بعد با شکست مواجه شود. به گزارش ایسنا و … ادامه مطلب