منشأ آب‌های زمین می‌تواند خورشید باشد!

براساس یک مطالعه جدید، ممکن است آب روی زمین از خورشید نشات گرفته باشد. به گزارش ایسنا و به نقل از ایندیپندنت، سیاره ما پوشیده از آب است و بیش … ادامه مطلب

منشا آب‌های زمین می‌تواند خورشید باشد!

براساس یک مطالعه جدید، ممکن است آب روی زمین از خورشید نشات گرفته باشد. به گزارش ایسنا و به نقل از ایندیپندنت، سیاره ما پوشیده از آب است و بیش … ادامه مطلب